Tag: cao

Bestuur
Top 10: Best gelezen artikelen 2014

De rangorde van een lijst geeft rust in het hoofd natuurlijk, maar vooral ook een overzicht van de onderwerpen die de meeste aandacht hebben van lezers met interesse voor het werk van gemeenten. Ergo, wat leeft momenteel?

Cao
‘Ambtenaar van de toekomst is al in dienst’

Het initiatief om jonge ambtenaren een kans te geven bij gemeenten juicht CvA-voorzitter Roel Cazemier luid toe, maar ook de flexibele schil blijft nodig. “Als je naar de langere termijn kijkt, dan zijn we het grotendeels eens met de vakbond.”

Cao
‘Inhuur externen is motie van wantrouwen’

Neem jonge ambtenaren in dienst; dat scheelt een hoop externe inhuur. Ook is er een alternatief voor rumoerige salarisonderhandelingen. Dixit vakbondsbestuurder Bert de Haas over zijn ideeën het werk voor gemeenten aangenaam te houden.

Organisatie
1 Procent van ambtenaren jonger dan 25

Nieuw onderzoek legt de vinger op twee problemen. De vergrijzing van de publieke sector neemt zorgwekkende vormen aan, en “één op de drie HRM-medewerkers twijfelt aan de capaciteit van het personeel”.

Bestuur
Ook gemeenten akkoord met CAO

Het bestuur van de VNG heeft op 11 september de Cao Gemeenten 2013-2015 bekrachtigd. 98% Van de gemeenten stemden in met het akkoord.