Tag: IPO

Bestuur
Koers Omgevingswet vastgelegd in bestuursakkoord

Vanaf 2018 vervangt één nieuwe wet 26 huidige wetten over de leefomgeving. De Tweede Kamer stemde namelijk in met de Omgevingswet.Het Rijk, VNG, IPO en de waterschappen ondertekenden ook meteen een bestuursakkoord.

Bestuur
Iedereen: Wacht met wetswijzing APPA

VNG, IPO, UVW, de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap Burgemeesters roepen Kamerleden op de integrale visie op de rechtspositie van politiek ambtsdragers af te wachten voordat zij het wetsvoorstel behandelen.