Eind februari duidelijkheid over Jeugdzorg

0

Uiterlijk 28 februari 2014 moeten gemeenten concreet maken welke functies zij bij bureau jeugdzorg willen afnemen.

Als gemeenten daarover geen besluit hebben genomen, krijgt het betreffende bureau jeugdzorg een budgetgarantie van 80 procent om de toekomst zeker te stellen. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn, gemeentekoepel VNG en provinciekoepel IPO afgesproken.

De waarborgen die staatssecretaris Martin van Rijn heeft afgesproken met VNG en IPO moeten de zogenoemde “zachte landing” van de bureaus jeugdzorg en hun medewerkers in de transitie garanderen. De bureaus jeugdzorg hebben duidelijkheid nodig over welke taken gemeenten vanaf 2015 afnemen en welk budget beschikbaar is om de functies van bjz te behouden. Afgesproken is dat gemeenten uiterlijk 28 februari per jeugdzorgregio een bestuurlijk besluit over de continuïteit van de bjz hebben liggen. Als dat niet is gebeurd, treedt een overgangsregeling in, waarbij bjz gegarandeerd 80 procent van het budget in 2014 krijgt van gemeenten.

Continuïteit
De afspraken tussen de staatssecretaris van VWS en de gemeenten zijn gericht op de continuïteit van de bureaus jeugdzorg. Die continuïteit wordt uitgewerkt in de zogenoemde regionale transitiearrangementen (rta’s), die gemeenten eind november klaar hadden moeten hebben. Uit het onderzoek van de RTA-commissie onder leiding van Leonard Geluk bleek echter dat afspraken over de transitie van de jeugdzorg in meer dan de helft van de 41 regio’s nog niet rond zijn.

Deadline
Met de huidige afspraken is een duidelijke deadline gesteld voor gemeenten om duidelijkheid te geven aan bureaus jeugdzorg en aan de medewerkers over hun toekomst. Volgens gemeentekoepel VNG houden gemeenten de ruimte om ‘afspraken op maat’ te maken over productie. Verder moeten gemeenten aangeven in hoeverre zij het personeel van bjz willen inzetten in het nieuwe stelsel.

De overgangsregeling, die in gaat als er in de jeugdzorgregio geen besluit ligt voor 1 maart 2014, wordt door het Rijk opgesteld. De regeling biedt de garantie dat de functies die Bureau Jeugdzorg op dit moment vervult, vanaf 1 januari 2015 verder uitgevoerd kunnen worden. De VNG verwacht dat de overgangsregeling niet nodig zal zijn, omdat gemeenten voor 28 februari 2014 alle benodigde maatregelen hebben genomen.

Gemeenten krijgen van de staatssecretaris ook meer geld om de transitie van de jeugdzorg te ondersteunen: 32 miljoen in 2014, eerder was daarvoor 7,75 miljoen afgesproken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden