Deadline afspraken Jeugdzorg: eind februari

1

Uiterlijk 28 februari moeten gemeenten concreet maken welke functies zij bij Bureau Jeugdzorg willen afnemen.

Voor gemeenten zijn de volgende twee afspraken belangrijk:

 • Gemeenten spannen zich maximaal in om deskundigheid te behouden.
 • Gemeenten nemen uiterlijk 28 februari 2014 een bestuurlijk besluit over de continuïteit van de huidige Bureaus Jeugdzorg (BJZ).

Met deze afspraken krijgen gemeenten de ruimte om uiterlijk 28 februari 2014 op regionaal niveau tot een bestuurlijk besluit te komen over de toekomst van alle functies die Bureau Jeugdzorg nu vervult.

Continuïteit nodig
Het is goed mogelijk dat taken op bijvoorbeeld toegang of AMK elders worden neergelegd. Er moet dan wel een structuur overblijven die de taken kan uitvoeren, die wel bij het BJZ blijven. Dit omdat op alle functies (jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMK, crisis, toegang) continuïteit moet zijn. Afspraken over de overname en inzet van personeel met de huidige BJZ’s kunnen daaraan bijdragen. Op deze manier weten de Bureaus Jeugdzorg tijdig waar ze aan toe zijn, stelt de VNG.

Invoeringsregeling Rijk
Parallel aan deze regionale afspraken komt het Rijk met een invoeringsregeling, die van kracht wordt voor regio’s die op 28 februari 2014 niet tot afspraken zijn gekomen. Deze invoeringsregeling moet de garantie bieden dat de functies die Bureau Jeugdzorg nu vervult, vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd kunnen worden.

De VNG gaat ervan uit dat de invoeringsregeling niet nodig zal zijn, omdat gemeenten tot 28 februari 2014 de tijd krijgen om maatregelen te nemen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Waarom worden gemeenten verplicht om Bureaus Jeugdzorg 80% omzetgarantie voor 2015 te geven? Dat is voor de functie van Toegang helemaal niet nodig, nu veel gemeenten eigen toegangen (als dan niet via CJG) hebben ontwikkeld of nog aan het doen zijn (al dan niet met BJZ-detacheringen). Ook bij het gedwongen kader valt te verwachten dat er minder personeel nodig zal zijn (bijv. minder uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen).
  Bovendien leiden al die forse garanties voor de huidige jeugdzorgaanbieders voor minder toegang(-smiddelen) voor nieuwe aanbieders en innovatie.
  Het lijkt wel of de transitiedoelen (zorgcontinuïteit, infrastructuur) alleen nog maar gaan over continuiteit van zorginstellingen, en belangrijker aan het worden zijn dan de transformatiedoelen waar het eigenlijk om zou moeten gaan (betere preventie, zo licht mogelijke hulp dicht bij huis, eigen kracht, ontzorgen, demedicatiseren).
  Het lijkt wel of de staatssecretarissen (en in hun kielzog de VNG) alleen nog maar oog hebben voor het behoud van bestaande instellingen.

  Daarnaast hoor ik nu al geluiden dat in sommige regio’s de (scherpere) afspraken over de BJZ-garantie niet tijdig meer (voor eind febr.) in de afzonderlijke gemeenteraden zullen kunnen bespreken. Dit zal de gemeenteraden op achterstand zetten, hetgeen de transitie uiteindelijk niet ten goede komt.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden