Koers Omgevingswet vastgelegd in bestuursakkoord

0

Vanaf 2018 vervangt één nieuwe wet 26 huidige wetten over de leefomgeving. De Tweede Kamer stemde namelijk in met de Omgevingswet.Het Rijk, VNG, IPO en de waterschappen ondertekenden ook meteen een bestuursakkoord.

Minister Schultz van Haegen: “Ik ben zeer verheugd dat de Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels, overheden, het bedrijfsleven en vele anderen betrokken partijen. Dankzij de Omgevingswet hebben we straks 1 loket en 1 vergunning, doordat 26 sectorale wetten opgaan in deze wet. De wet gaat niet uit van verboden, maar nodigt juist uit tot ontwikkeling.”

  • Wat levert de Omgevingswet de Nederlander concreet op? Een aantal feiten op een rij:
  • Van 26 wetten naar 1 wet
  • Van 5000 wetsartikelen terug naar 350 wetsartikelen
  • Van 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar 10
  • Van 120 algemene maatregelen naar 4
  • Één wet voor de hele leefomgeving
  • De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan (maximaal 1 per gemeente)

Om maatwerk te kunnen leveren nemen alle partijen (Rijk, VNG, IPO en UvW) regie voor de ondersteuning van dit overgangsproces voor hun eigen achterban. “Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving. Het is goed dat er nu al afspraken liggen over hoe we gemeenten in stappen gaan voorbereiden op hun grotere rol”, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen bij de ondertekening.

De Omgevingswet is een van de paradepaardjes van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Volgens haar is de totstandkoming ervan de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het online omgevingsloket staat in de steigers. Daarin komt vanaf 2017 alle centrale en decentrale regelgeving. Vanaf 2018 moet alles operationeel zijn.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden