Aan informateur: Digitalisering vereist meer samenwerking

0

VNG, IPO en UvW willen met een schrijven aan informateur Zalm extra benadrukken dat de grootste uitdaging tot echt een digitale is.

Het eerste gesprek op 14 september met de formaterende partijen was goed benadrukken de drie lokale belangenverenigingen. “Het gesprek bood goede aanknopingspunten om als gezamenlijke overheden een aantal maatschappelijke vraagstukken met meer kracht aan te pakken”, klinkt het in correcte bewoordingen. Maar er zijn ook zorgen over ‘moeilijke discussies uit het verleden’. Een grote is natuurlijk het sociale domein, maar daar wijdt VNG nog een aparte brief aan.

Nu ligt de nadruk vooral op de uitdagingen rond de digitalisering. “Burgers en ondernemers communiceren steeds vaker digitaal met de overheid, met belangrijke baten voor beiden: betere dienstverlening en lagere kosten. Tegelijkertijd moeten privacy en informatieveiligheid worden geborgd.” Alle overheden moeten daarin mee. Daarvoor is nu “meer samenwerking tussen departementen en decentrale overheden nodig, met centrale en eenduidige regie”, zo stelt de brief.

Twee spanningsvelden worden er nog uitgelicht. “Een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden, is een randvoorwaarde voor betere digitale dienstverlening vanuit de één-overheid-gedachte. Decentrale overheden willen maximaal inzetten op het gebruik van de GDI en zijn om die reden tegen het profijtbeginsel en betalen voor gebruik, omdat dit het gebruik zal ontmoedigen.”

Naast de GDI is de andere beer op de weg de omgevingswet. “Er is spanning op het budget zoals vastgelegd in het bestuursakkoord Omgevingswet. De investeringskosten staan onder druk en ook de transitiekosten en de structurele uitvoeringskosten zijn (te) laag ingeschat. Afhankelijk van het tempo van het behalen van de vastgelegde ambities is de verwachting dat er een extra investering nodig is die ligt tussen de € 30 en 100 miljoen.”

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden