Iedereen: Wacht met wetswijzing APPA

0

VNG, IPO, UVW, de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap Burgemeesters roepen Kamerleden op de integrale visie op de rechtspositie van politiek ambtsdragers af te wachten voordat zij het wetsvoorstel behandelen.

Alleen door toetsing aan die visie kan een gefundeerd oordeel worden gevormd over wijzigingen van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De minister heeft in de Memorie van Toelichting aangekondigd dit voorjaar met deze gevraagde integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers te komen. Deze integrale visie zal gebaseerd zijn op een aantal leidende principes zoals  onafhankelijkheid en neutraliteit, vertrouwensbeginsel en politiek risico.

Ondanks het ontbreken van een integrale visie op de rechtspositie van politiek ambtsdragers wil de Tweede Kamer binnenkort het wetsvoorstel Wet verkorting duur voortgezette Appa behandelen. De koepelorganisaties betreuren dit omdat de Tweede kamer hiermee niet in staat wordt gesteld een gefundeerd oordeel te vormen over dit wetsvoorstel.

Cruciaal punt
Voor de koepelorganisaties is een cruciaal punt bereikt. De afgelopen jaren is op meerdere momenten versoberingen doorgevoerd. Zonder een rechtspositie die rekening houdt met de bijzondere aspecten van het politieke ambt zal het steeds moeilijker worden om goede kandidaten te vinden. Met oog op de risico’s en onzekerheden blijft dus een goed vangnet noodzakelijk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.