Tag: sociale werkvoorziening

Cao
Plan gemeenten ‘Thuishulp-cao’ voor schoonmakers afgeblazen

Een plan van gemeenten verzameld in de regio Gooi en Vechtstreek waarin de Huishoudelijke Hulp Toelage (hht) zou worden gebruikt om schoonmakers aan het werk te helpen in plaats van thuishulpen, heeft de goedkeuring van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Dat blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van SP-Kamerlid Renske Leijten.

Decentralisatie
Succesfactoren voor transformatie sociaal domein

Voor gemeenten vormt het realiseren van ‘veranderkracht’ de kern van een succesvolle transformatie in de praktijk. Er zijn vijf succesfactoren te onderscheiden, waaronder een gedeelde visie, het creëren van een gevoel van urgentie, het faciliteren van de aanjagers van verandering en zowel binnen de gemeente als in het werkveld daadkrachtig sturen op verandering, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau RadarAdvies

Werk
Nieuwe banen voor gehandicapten zijn niet nieuw

De cijfers over hoeveel banen zijn gecreëerd voor mensen met een beperking in 2013 en 2014 kwamen deze week naar buiten. In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Helaas zijn deze nieuwe banen vooral voor mensen die al een baan hadden in een sociale werkplaats.

Privacy
35583

Burgers hebben recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens, zeker kwetsbare burgers. De cliëntenraad Wsw in de regio Venlo zocht uit hoe de privacy gewaarborgd wordt in de sociale werkvoorziening. De resultaten waren ronduit bedroevend.

Werk
Hoofdlijnen Participatiewet bekend

Het samenvoegen van regelingen en het ontschotten van budgetten. Langer de tijd nemen om te bezuinigen op de sociale werkvoorziening. Het zijn belangrijke wijzigingen van de Participatiewet

1 2 3 4 6