Plan gemeenten ‘Thuishulp-cao’ voor schoonmakers afgeblazen

0

Een plan van gemeenten verzameld in de regio Gooi en Vechtstreek waarin de Huishoudelijke Hulp Toelage (hht) zou worden gebruikt om schoonmakers aan het werk te helpen in plaats van thuishulpen, heeft de goedkeuring van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Dat blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van SP-Kamerlid Renske Leijten.

De gemeenten die verzameld zijn in de regio Gooi en Vechtstreek wilden 7,8 miljoen euro aan hht-subsidie op zo’n manier inzetten dat gesubsidieerde medewerkers onder de cao schoonmaak konden vallen. Dat terwijl de hht door het Rijk in het leven is geroepen met het expliciete doel om de banen van thuishulpen te redden. Die vallen onder de cao voor de Verpleging, Verzorging en Thuishulp (cao VVT). Uiteindelijk hebben de gemeenten na felle kritiek afgezien van het plan, maar uit vrijdag gepubliceerde Kamervragen blijkt dat het plan de goedkeuring had van het ministerie van VWS.

Echte banen

SP’er Renkse Leijten is zeer verbaasd over deze gang van zaken. ‘De hht is destijds nadrukkelijk gecreëerd om de banen van medewerkers in de huishoudelijke hulp te redden. Het aanvragen van hht-subsidie is juist zo ingewikkeld vanwege strenge eisen rondom de uitgifte. Gemeenten moeten kunnen aantonen dat ze een strakke regie hebben en dat er echte banen ontstaan en geen rare alfahulp-constructies of zzp-constructies. Deze antwoorden gaan hier dwars tegenin.’

Verantwoordelijkheid partners

De staatssecretaris keurde de omstreden hht-aanvraag van de regio Gooi en Vechtstreek goed omdat het volgens hem voldeed aan ‘de gestelde voorwaarden’. ‘Op 13 november 2014 is daarom door het ministerie ingestemd met de toekenning van de middelen voor de hht aan de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek.’ Op de vraag van Leijten of de gemeente met haar plan niet in strijd handelt met gestelde voorwaarden, schrijft Van Rijn: ‘Naleving en handhaving van cao’s is een civielrechtelijke aangelegenheid en de primaire verantwoordelijkheid van sociale partners. De toepassing van de arbeidsvoorwaarden uit de toepasselijke cao is daarmee de primaire verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en de organisatie van werkgevers en werknemers. (..) De gemeenten hebben het plan voor de hht in samenwerking met de regionaal gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke taken, de sociale werkvoorziening, aanbieders van schoonmaakdienstverlening, een vertegenwoordiging van inwoners en cliënten en vakbonden opgesteld.’

Reactie ActiZ

Brancheorganisatie ActiZ voor vvt-aanbieders is verrast door deze ontwikkeling. Woordvoerder Bernadet Naber reageert: ‘We zijn blij dat de gemeenten dit plan uiteindelijk niet ten uitvoer hebben gebracht. Volgens ons zouden medewerkers die profiteren van de hht altijd onder de cao VVT moeten vallen en niet onder de schoonmaak-cao. We zijn blij dat in de nieuwste versie van het plan de 7,8 miljoen alleen gaat naar banen onder de cao VVT.’

Via Zorgvisie

Digitaal magazine | Werken bij de overheid

 

 

Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever?

 

 

Een van de opties is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon, wat volgend jaar mogelijk wordt.

 

Lees nu het magazine

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden