Tag: veiligheidsregio

Organisatie
Veiligheidsregio’s beter voorbereid op ramp

De Veiligheidsregio’s voldoen in toenemende mate aan de eisen die de wet op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing stelt, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013.