Tag: Zaanstad

Blog
OpinieMFA’s: te duur, te groot en complex

Er is veel kritiek op de multifunctionele centra die de afgelopen 15 jaar in Nederland zijn gebouwd. Desondanks willen de organisaties die in deze IKC’s en MFA’s huizen niet meer terug naar de oude situatie. Dat blijkt uit evaluatie binnen het platform Bouwstenen voor Sociaal.

Gemeenten
City deal stelt hulpvrager centraal

De hulpvraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Daarom tekenden vijf grote gemeenten en drie ministeries vandaag een City Deal om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

Gemeenten
Amsterdam wil nóg 20.000 woningen extra

Het inwoneraantal van Amsterdam groeit binnen afzienbare tijd naar 1 miljoen. Wethouder Ivens van de hoofdstad wil daarom de zogeheten planvoorraad ophogen van 40.000 naar 60.000 nieuwe woningen