Meer diversiteit in probleemwijken via bijzondere maatregelen

0

De gemeente Zaanstad wil een aantal probleemwijken aanpakken door gericht toewijzingsbeleid van woningen aan mensen die aan specifieke voorwaarden voldoen. De gemeenteraad beslist in december over de aanvraag van toestemming van de Rijksoverheid om dit toewijzingsbeleid te mogen hanteren.

Om dit toewijzingsbeleid te mogen hanteren, heeft de gemeente Zaanstad toestemming nodig van de Rijksoverheid. Als de gemeente toestemming krijgt om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek toe te passen, mag ze beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, iets wat nu niet mogelijk is. Een voorbeeld van een voorwaarde kan zijn dat nieuwe bewoners inkomen uit werk moeten hebben. Met deze nieuwe aanpak zou het mogelijk zijn om de bevolkingssamenstelling van een aantal Zaanse probleemwijken stap voor stap te veranderen.

Breed gedragen
In de probleemwijken Poelenburg en Peldersveld woont momenteel een groot (en toenemend) aantal bijstandsgerechtigden. “De wijken kennen zeven zwarte scholen, de Cito-resultaten wijken in negatieve zin af, taal is een hardnekkig probleem en 31 procent van de kinderen in Poelenburg en 26 procent in Pelders- en Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens”, zegt wethouder wonen Jeroen Olthof hierover. “De opeenstapeling van deze hardnekkige problemen maakt het werken aan een oplossing tot een moeilijke en taaie opgave. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. De gemeente en woningcorporaties vinden dat ook.”

Harde en zachte aanpak
Het selectieve toewijzingsbeleid zal onderdeel gaan uitmaken van het ‘Actieplan Poelenburg Peldersveld’ dat de gemeente eerder dit jaar heeft vastgesteld. In het Actieplan combineert de gemeente een harde en zachte aanpak: kansen bieden voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren, maar ook hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen integreren of overlast veroorzaken. De gemeenteraad geeft in het actieplan expliciet aan dat echte veranderingen tijd vragen en pas op langere termijn zichtbaar zullen zijn.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden