Tag: FNV

Cao
Bonden eisen overleg over ambtenarenstatus

Ambtenaren vertegenwoordigd in de SCO, Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, eisen in kort geding op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse zaken.

Big data
Loonkloof stijgt nog verder

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemer van de duizend grootste organisaties in Nederland is weer verder gegroeid. In het openbaar bestuur, onderwijs en de zorg is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen.

1 2 3 12