Tag: Voorschoten

Bestuur
Bewijs van goede dienst als vliegwiel

Het zijn twee verschillende werelden die bevolkt lijken door een verschillend soort mens: de ondernemer en de ambtenaar. In Wassenaar en Voorschoten worden stappen gezet om de werelden samen te brengen. De sleutelwoorden: begrip, vertrouwen en samenwerking.

Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Burgers en bedrijven in Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar, Leiden en Gouda ontvangen voortaan één aanslag voor alle lokale heffingen van hun gemeente en de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap van Rijnland.