Tag: pilot

Bestuur
‘Betere ketenzorg schuldhulp, met burger centraal’

Het cement tussen de bouwstenen aanbrengen. Dat is figuurlijk gezien wat project DATT Werkt doet. Het project helpt gemeenten om effectiever schulden en armoede onder burgers aan te pakken. Dat doet zij door álle schuldhulp- en armoedebestrijdingsorganisaties in een gemeente bij elkaar te roepen, waarbij zij leren om als ketenpartners gezamenlijk knelpunten aan te pakken en verbetertrajecten te ontwikkelen. ‘Het helpt enorm als instanties elkaar weten te vinden én elkaars expertise gebruiken.’