Tag: wet werk en bijstand

Werk
Ruim 100.000 mensen in Sociale Werkplaats

103 Duizend mensen met een arbeidshandicap werkten eind 2014 via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Dat meldt CBS op basis van de laatste cijfers van de WSW

Werk
De ‘Bieb’ maakt de slimste regio nog slimmer

In Eindhoven, stad in de slimste regio van de wereld, verwacht je niet dat er zo’n 25.000 mensen tussen de 15 en 65 jaar moeite hebben met lezen en 43.000 inwoners het lastig vinden om met een computer of tablet om te gaan.

Wmo
Start raadpleging ‘Zorg naar gemeenten, Goed voor elkaar?’

Wat zijn de ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften? Om daar achter te komen, start in september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Decentralisatie
Succesfactoren voor transformatie sociaal domein

Voor gemeenten vormt het realiseren van ‘veranderkracht’ de kern van een succesvolle transformatie in de praktijk. Er zijn vijf succesfactoren te onderscheiden, waaronder een gedeelde visie, het creëren van een gevoel van urgentie, het faciliteren van de aanjagers van verandering en zowel binnen de gemeente als in het werkveld daadkrachtig sturen op verandering, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau RadarAdvies

Werk
Buurtregisseur is te succesvol

Het advies: niet streven naar grootschalige betrokkenheid van burgers bij politiewerk, maar een lichtere vorm van buurtregie.

Werk
Jongeren in de aangescherpte Wet werk en bijstand

De arbeidsparticipatie van jongeren blijft de gemoederen bezighouden in politiek Den Haag. Nog geen twee jaar na de introductie van de Wet investeren in jongeren (WIJ) besluit het kabinet jongeren weer onder te brengen in de Wet werk en bijstand (WWB). Waarom weer een nieuwe regeling, en hoe ziet die eruit?