Start raadpleging ‘Zorg naar gemeenten, Goed voor elkaar?’

1

Wat zijn de ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften? Om daar achter te komen, start in september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

In september start een nieuwe digitale raadpleging, genaamd ‘Goed voor elkaar?’ Dit onderzoek richt zich op de sociale netwerken van cliënten. In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor mensen die vrijwillig en onbetaald hulp en ondersteuning (kunnen) bieden.

Uitnodiging om mee te doen

De raadpleging loopt tot 5 oktober. Invullen van de vragenlijst kan vanaf 3 september. Als mensen hun e-mailadres achterlaten  op www.zorgnaargemeenten.nl, dan ontvangen zij een uitnodiging om mee te doen zodra de raadpleging start.

Resultaten

‘Goed voor elkaar is een initiatief van Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.bundelt de ervaringen voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten zodat zij uw ervaringen kunnen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie