Rechter: bundeling doelgroepenvervoer Zeeland toegestaan

0

Als de inkoop van regie wordt gescheiden van de taxivervoer-aanbesteding, dan is het in sommige gevallen toegestaan verschillende soorten doelgroepenvervoer te bundelen in één aanbesteding.

De gemeente Middelburg, Vlissingen en Veerle hebben onlangs het Zeeuwse sociaal vervoer aanbesteed. Het ging om taxivervoer waarbij de planning wordt gedaan door de gemeentelijke vervoercentrale (GVC). De gunning ging naar HALA Zeeland, onderdeel van Taxi Centrale Renesse (TCR). Hiertegen werd op meerdere gronden bezwaar gemaakt door Transvision.

De rechter bepaalde echter dat wanneer reizigers van de verschillende vervoersstromen in hetzelfde voertuig door dezelfde chauffeur volgtijdelijk kunnen worden vervoerd, is er geen sprake van clustering, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. “Het gaat feitelijk om dezelfde soort vervoermiddelen en dezelfde, bekwame en sociaalvaardige chauffeur”, aldus de rechtbank.

Vervoer en regie gescheiden

Aanbestedingsrecht advocaat Joost van de Wetering meldt op de site Taxipro: “De gemeenten hebben de opdracht gepresenteerd als het ter beschikking stellen van een voertuig en taxichauffeur. Dat hebben ze slim gedaan. In dit geval is de rechter meegegaan met de motivering van de Zeeuwse gemeenten. De facto worden er echter verschillende vervoersopdrachten aanbesteed, exclusief de regie. Maar dan met een ander etiket. Het is de vraag of dat etiket bepalend zou moeten zijn voor de beoordeling.”

Gemeenten: één homogene opdracht

In hun verweer stelden de gemeenten dat zij de aanbesteding zien als één homogene opdracht “Met deze planning en de daardoor te bedienen vervoersstromen heeft de te contracteren vervoerder niets te maken”, aldus de gemeenten. “De vervoerder moet vervoermiddelen ter beschikking stellen die vervolgens door GVC worden ingepland, opdat GVC daarmee de vervoerstroom gaat bedienen. Er is anders dan in de oude opzet, geen bemoeienis vereist van de vervoerder met de bediening en verzorging van een vervoerstroom.”

Geen jurisprudentie

Volgens de advocaat aanbestedingsrecht kan de motivering van de Zeeuwse gemeenten niet zomaar overal toegepast worden in gebieden die kijken naar het opzetten van een provinciale vervoercentrale. “Je hebt hierbij vaak twee vormen van clustering; van de verschillende vervoerssoorten en van de verschillende gemeenten. De rechter heeft hier bepaald dat het doelgroepenvervoer op zichzelf niet geclusterd is.” Als voorbeeld neomt hij dat het bijvoorbeeld moeilijk te verdedigen kan zijn als verschillende gemeenten leerlingenvervoer bundelen, waarbij er geen gezamenlijke vervoersstromen zijn. “Het is de vraag of je dat mag samenvoegen in één opdracht. In Zeeland dus wel, zo blijkt uit deze uitspraak. Maar dat zal wellicht niet overal in Nederland het geval zijn. Dat moet echt heel goed gemotiveerd worden. Ook als het via een regiecentrale gaat.”

Bron Taxipro.nl

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden