Van Rijn grijpt niet in bij huishoudelijke hulp

0

Staatssecretaris Van Rijn kan wel ingrijpen als gemeenten zich niet aan de wet houden, maar hij ziet geen reden. ‘Ik zie dat gemeenten de uitvoering van de Wmo verbeteren.’

De nieuwe wetgeving over toekenning van hulp in de Wmo is niet duidelijk en leidt ertoe dat gemeenten meer bezuinigen dan nodig is, zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). Enkele rechterlijke uitspraken ondersteunen deze stelling. Maar Van Rijn zal niet ingrijpen.’Ik zie dat gemeenten op dit moment de uitvoering van de Wmo verbeteren’, antwoord hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De Wmo 2015 is naar mijn mening duidelijk in wat van gemeenten wordt verwacht.’

Mantelzorg

Volgens Van Rijn maakt de wet duidelijk dat gemeenten een ‘zorgvuldig onderzoek doen naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt die zorg vraagt’. De cliënt kan aangeven wat hij wil in een persoonlijk plan. Vertegenwoordigers en/of mantelzorgers moeten betrokken worden in het zorgplan voor de cliënt. Toch blijkt uit diverse bezwaren en rechterlijke uitspraken dat verschillende gemeenten niet voldoen aan deze wettelijke voorwaarden. ‘Ik ben van mening dat de gemeenten procedures met cliënten waar mogelijk moeten voorkomen’, aldus de staatssecretaris.

Onzorgvuldig handelen

Staatssecretaris Van Rijn zegt in zijn antwoord op de Kamervragen dat op voorhand hulp af te wijzen zonder onderzoek te doen naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet mag. De staatssecretaris heeft wettelijke bevoegdheden om in te grijpen, laat hij weten in de brief, maar de omstandigheden zijn daar nog niet naar. Hij vindt dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid heeft voor een goede uitvoering van de Wmo en het is aan de gemeenteraad om dat te beoordelen en bij te sturen als dat nodig is.

Nieuwe Wmo

‘In de nieuwe Wmo is bewust gekozen om in dialoog met de cliënt te onderzoeken en te bespreken op welke manier de cliënt in zijn zelfredzaamheid ondersteund kan worden’, zo schrijft Van Rijn. Duidelijk moet zijn wat nodig is om de cliënt te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet plan. De cliënt heeft recht op een persoonlijk gesprek, bevestigt de staatssecretaris. Hij ziet geen reden om extra maatregelen om dat bij gemeenten af te dwingen.

Door ZORG+WELZIJN

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.