Gemeentelijk verschil huishoudelijke hulp bestaat niet

0

Cliënten hebben in het algemeen goede ervaringen met hulp bij het huishouden.

‘De zorg dat burgers in de ene gemeente betere ondersteuning krijgen dan in de andere is op dit moment ongegrond’, zegt NIVEL-onderzoeker Dolf de Boer.

De cliënten waren vooral positief over dat hulp aandachtig luistert, voldoende tijd heeft, de manier van werken en de zelfstandigheid. – deed eind 2014 onderzoek naar de ervaringen van 4439 cliënten met de hulp bij het huishouden in 41 gemeenten. Omdat de gemeenten sinds 2007 in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor de hulp bij het huishouden, was de angst dat dit zou zorgen voor grote verschillen tussen gemeenten. Er blijkt uit het onderzoek geen of zeer geringe verschillen in de ervaren kwaliteit van de hulp.

Afspraken

De cliënten waren vooral positief over dat hulp aandachtig luistert, voldoende tijd heeft, de manier van werken en de zelfstandigheid. Ze waren iets minder positief over het nakomen van de afgesproken tijden en de wijzigingen van afspraken door ziekte of vakantie.

Bij 32% van de ondervraagde cliënten spreekt de huishoudelijke hulp niet de taal van de cliënt. Dat wordt in 60% van de gevallen als een groot probleem ervaren. Dat is 20% van alle cliënten. 19% van de cliënten heeft wel eens een vervelende ervaring gehad met de hulp. In de meeste gevallen ging dat om een hulp met wie het niet ‘klikte’ of die volgens de cliënt niet deskundig genoeg was.

Nulmeting

De onderzoeksresultaten kunnen als nulmeting gebruikt worden om vervolgens de effecten van de decentralisatie te kunnen meten. De ervaringen van de cliënten zijn tweejaarlijks getoetst en de goede ervaringen gemeten in 2014 komen overeen met de resultaten in de periode 2010-2012, aldus NIVEL. Wat wel verschilt is dat de cliënten ouder en minder gezond waren in vergelijking met de deelnemers in voorgaande jaren.


Dag van het Sociaal Werk

Tijdens deze dag vol ideeën, vernieuwde invalshoeken, inspiratie en verschillende standpunten, staan de klantvragen en buurtkwesties die anders opgelost moeten worden centraal. Meer informatie >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.