Bijstandsregels minder streng

1

De nieuwe bijstandsregels worden waarschijnlijk minder streng dan staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft voorgesteld.

De staatssecretaris zal haar plannen aanpassen om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven. Ook het nieuwe regime voor jonggehandicapten wordt naar verwachting verzacht.

Met de extra maatregelen zijn al snel enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. De oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP, waarmee het kabinet in het najaar een begrotingsakkoord sloot, zijn bereid te helpen bij het zoeken naar een dekking.

Overleg
Ingewijden hebben dat gezegd. Klijnsma, de coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie ‘bevriende’ oppositiefracties hadden dinsdagmiddag vertrouwelijk overleg over de plannen van de staatssecretaris. Bij Kamerdebatten bleek dat die buiten de regeringsfracties niet op steun kunnen rekenen. Ze dreigen daardoor te sneuvelen in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Daarom is het kabinet aangewezen op de oppositie.

Klijnsma wil onder meer dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie gaan leveren voor hun uitkering. Ook wil ze een ‘wachttijd’ van 4 weken invoeren bij het aanvragen van een uitkering. Deze voornemens stuiten op grote bezwaren bij de oppositie.

Participatiewet
Ook over de Participatiewet voor arbeidsgehandicapten van Klijnsma is de oppositie kritisch. Vooral het plan om jonggehandicapten hun Wajonguitkering af te nemen als ze bij herkeuring arbeidsgeschikt worden verklaard, is slecht gevallen. Een groot deel van de Kamer vindt het te ver gaan als Wajongers straks massaal in de bijstand belanden.

Na het overleg met Klijnsma toonden D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Arie Slob zich optimistisch dat de staatssecretaris aan de bezwaren tegemoet zal komen. Slob bespeurde bij haar ‘een luisterend oor’. Hij wees erop dat het kabinet  ‘moet bewegen’, wil het rekenen op voldoende steun voor de voorstellen.

Huiswerk

Huiswerk
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei na het overleg dat de wensen van de oppositiepartijen zijn geïnventariseerd en dat Klijnsma huiswerk heeft meegekregen. PvdA-leider Diederik Samsom denkt dat de vijf partijen er zeker uit gaan komen. Volgens Zijlstra is het ‘niet eenvoudig’ om de wensen van de vijf partijen tot elkaar te brengen. Klijnsma bleef na afloop voorzichtig, maar noemde het wel ‘een goed idee’ om te overleggen.

Voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer volgende week, zal er opnieuw overleg zijn tussen coalitie, Klijnsma en D66, ChristenUnie en SGP.

Over Auteur

1 reactie

  1. EERST ZIEN, DAN GELOVEN.
    En als het effe kan snel doorgeven aan de wethouders sociale zaken…die het op hun beurt weer snel doorgeven aan degenen die het beleid uitvoeren. Want in sommige gemeentes lijkt het alsof men nog steeds niet doordrongen is van hetgeen men nu al een tijd (zelfs als proef) aanricht…of heeft aangericht…aan geestelijke schade!!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden