Wajongers niet naar de bijstand

0

Jonggehandicapten met een Wajonguitkering belanden na herkeuring niet automatisch in de bijstand

Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan. De uitkering die wel met 5 procent wordt gekort, maar een vermogenstoets gaat voor de Wajongers niet gelden.

De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de afspraken met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties.

Wet Werk en Bijstand

Wanneer bijstandsontvangers op een verwijtbare manier verplichtingen niet nakomen, kan de uitkering in het gewijzigde wetsvoorstel worden ingetrokken maar krijgen gemeenten de ruimte om deze maatregel niet in één keer op te leggen, maar over een langere periode uit te smeren. In een nota van wijziging, die vandaag gelijktijdig met de brief naar de Tweede Kamer is gestuurd, is verder bepaald dat het aan de gemeente is om aan te tonen dat verplichtingen niet zijn nagekomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel lag de bewijslast bij de bijstandsontvanger.

De aanpassingen in de WWB zijn vooral bedoeld om de regels en verplichtingen te harmoniseren, stelt staatssecretaris Klijnsma. Voor veel gemeenten is bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie al jarenlang praktijk, terwijl andere gemeenten deze wettelijke mogelijkheid niet inzetten. Klijnsma: “Met deze maatregelen weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dat is niet alleen van belang voor mensen die een beroep doen op bijstand, maar ook voor alle baliemedewerkers aan het loket”.

Met de voorstellen in de nota van wijziging is een betere balans aangebracht tussen heldere, wettelijk verankerde regels en de beleidsruimte die colleges van burgemeester en wethouders bij de uitvoering van de bijstandswet hebben. Klijnsma: “Op deze wijze doet de regering recht aan het waarborgen van de maatschappelijke en financiële houdbaarheid en aan de vangnetfunctie van de WWB waarbij meer activering en maatwerk essentieel is”.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden