Jongeren in de aangescherpte Wet werk en bijstand

2

De arbeidsparticipatie van jongeren blijft de gemoederen bezighouden in politiek Den Haag. Nog geen twee jaar na de introductie van de Wet investeren in jongeren (WIJ) besluit het kabinet jongeren weer onder te brengen in de Wet werk en bijstand (WWB). Waarom weer een nieuwe regeling, en hoe ziet die eruit?

De reden om jongeren weer onder te brengen in de WWB is de invoering van de huishoudinkomenstoets. Die toets, inmiddels weer afgeschaft, kon alleen worden uitgevoerd als alle bijstandsgerechtigden onder dezelfde regeling zouden vallen. Hoewel jongeren nu dus weer te maken hebben met de WWB blijven voor hen aparte regels gelden.

Wijzigingen
Een van de meest in het oog springende wijzigingen in het nieuwe jongerenregime is de zoekperiode. Een jongere (tot 27 jaar) die zich meldt voor een uitkering, moet eerst zelf vier weken werk zoeken. Pas na die vier weken mag de jongere een aanvraag indienen, waarbij het college tevens toetst of hij genoeg inspanningen heeft verricht om werk te vinden. Sinds 1 juli 2012 moet de jongere ook zijn scholingsmogelijkheden onderzoeken als hij zich meldt voor bijstand.

Zelfredzaamheid
Opvallend is het verschil in de benadering van jongeren in de nieuwe regeling. Bij de invoering van de WIJ werd nog geconcludeerd dat een hardnekkige groep lastig bemiddelbaar is en extra aandacht behoeft ('investeren'), nu zien we dat zelfredzaamheid wordt verwacht. Daar kleven ook risico's aan. Vooral de meer kwetsbare jongeren komen na de melding wellicht niet meer terug en raken daardoor buiten beeld. Dat kan niet de bedoeling zijn, van welke regering dan ook.


Meer details over jongeren in de nieuwe WWB? Lees Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Anne Vrieze (@AnneVrieze) op

    Waarom krijgen wetten nu nooit eens de tijd om te “rijpen”? We zien dat wetten en regelingen steeds minder de tijd krijgen om goed geevalueerd en bijgesteld te worden, zodat de effecten onvoldoende gemeten kunnen worden. Ook in dit geval had het mijns inziens juridisch anders aangepakt kunnen worden, zodat voorkomen wordt dat de meest kwetsbaren uit de boot vallen. Op deze manier vindt ook onvoldoende aansluiting plaats op de transitie van de jeugdzorg.

  2. Ries Arentze op

    Met Anne eens. De WIJ lijkt destijds ondoordacht ingevoerd. Het heeft een heleboel energie en geld gekost om deze wet uitgevoerd te krijgen. De doelstelling op zich was goed, maar had ook in de destijds geldende WWB opgenomen kunnen worden i.p.v. in een aparte wet. Het lijkt wel of er door “Den Haag’ ‘vergeten’ wordt wat er allemaal nog bij komt kijken om op gemeente niveau (in ieder geval op uitvoerend niveau) alles te regelen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden