Buurtregisseur is te succesvol

0

Het advies: niet streven naar grootschalige betrokkenheid van burgers bij politiewerk, maar een lichtere vorm van buurtregie.

“Buurtregie met mate.” Met deze aanbeveling promoveert Barbara van Caem

vandaag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij denkt dat de

buurtregisseur ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes. Er wordt

zoveel beroep gedaan op hem dat het contact met de buurt naar de

achtergrond is geraakt.

Van Caem: “Er zijn twee zaken die buurtregie succesvol maken.

Aan de ene kant heeft de buurtbewoner behoefte aan een benaderbare,

betrokken politie in zijn buurt. Aan de andere kant heeft de buurt baat

bij bewoners die betrokken zijn bij het politiewerk: als zij informatie

of oplossingen aandragen voor problemen in de buurt, kan de politie haar

werk beter doen. Beide succesfactoren staan onder druk.”

Kleinschalig

De

buurtregisseur heeft een te uitgebreid takenpakket waardoor zijn

fysieke aanwezigheid in de buurt afneemt. Van Caem pleit daarom voor een

lichtere vorm van buurtregie: 'Buurtregie met mate'. Dit houdt in dat

de politie in kleinschalige samenwerkingsverbanden samenwerkt met een

beperkt aantal betrokken, actieve buurtbewoners en lokale professionals.

Laagdrempelige aanwezigheid van de buurtregisseur en rechtvaardige en

eerlijke bejegening van burgers zijn daarbij belangrijk.

Van

Caem onderzocht binnen de politie Amsterdam-Amstelland het effect van

buurtregie. Ruim 200 buurtregisseurs – de Amsterdamse wijkagenten – zijn

ieder verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en

leefbaarheid van ‘hun’ buurt. Door met lokale partners en burgers samen

te werken, pakken zij buurtproblemen aan.

Amsterdam-Amstelland

Barbara

van Caem werkt als beleidsadviseur bij de politie Amsterdam-Amstelland

en heeft ruime executieve politie-ervaring. Haar onderzoek is

voortgekomen uit een detachering bij de leerstoel Veiligheid en

Burgerschap aan de VU. Deze leerstoel is een samenwerkingsverband tussen

de VU, politie Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden