Tag: wijkaanpak

Bestuur
Signaleer spanningen in buurten

Een handreiking laat zien dat spanningen kunnen worden voorkomen of opgelost door een vroegtijdige, integrale aanpak van overlastgevend gedrag, waarin het versterken van de ‘eigen kracht’ van bewoners samengaat met striktere maatregelen.