Tag: eenzaamheid

Sociaal
Strijden tegen de eenzaamheid

Vooruitlopend op de Week van de Eenzaamheid zijn er drie projecten genomineerd om eenzaamheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Deze projecten dingen mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs.

Sociaal
Zwakste ouderen missen informele zorg in dorp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Kleine gebaren’ zien dat de informele zorg zoals door de participatie verondersteld wordt niet overal werkt. In dorpen en op het platteland treft het vooral kwetsbare ouderen die aansluiting bij hun dorpsgenoten missen.