Tag: eenzaamheid

Sociaal
Strijden tegen de eenzaamheid

Vooruitlopend op de Week van de Eenzaamheid zijn er drie projecten genomineerd om eenzaamheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Deze projecten dingen mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs.

Participatie
Zwakste ouderen missen informele zorg in dorp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Kleine gebaren’ zien dat de informele zorg zoals door de participatie verondersteld wordt niet overal werkt. In dorpen en op het platteland treft het vooral kwetsbare ouderen die aansluiting bij hun dorpsgenoten missen.

Blog
Opinie Voor Mekaar: Rotterdam tegen de Eenzaamheid

De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich matig tot ernstig eenzaam. Een kwart van de ouderen in de stad geeft aan niemand te hebben om op terug te vallen. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Blog
Opinie Integrale aanpak eenzaamheid én een kop koffie werken

Wanneer je een beleidsambtenaar of wethouder van een middelgrote gemeente vraagt een top-3 te maken van problemen waar men zich zorgen over maakt, is de kans groot dat eenzaamheid en sociaal isolement zeer hoog scoren. Het houdt velen bezig en er wordt ook van alles gedaan, maar dé oplossing hebben we nog niet voorhanden.

Blog
Opinie Eenzaamheid en de lokale aanpak

Vandaag is de week tegen eenzaamheid 2015 gestart. Landelijk zijn er veel lokale initiatieven en dat is zeer te waarderen. Tegelijkertijd is er de hoop dat lokale initiatieven gaan leiden tot meer. En dan met name: meer lokale samenwerking en afstemming rondom het thema eenzaamheid. Dat is een must!

1 2