Tag: veranderkunde

Blog
Opinie De Nieuwe Leider: wie durft?

De snel veranderende wereld van nu vraagt ook binnen overheden om een nieuwe manier van leiding geven. Deze tijd vraagt om tweebenig leiderschap, maar wie kan dat aan?