‘Gemeente verwaarloosde organisatie’

1

De gemeente Stein verwaarloosde haar eigen organisatie, is de conclusie.

Onderlinge verhoudingen zijn gespannen, de organisatie functioneert verre van optimaal en de bestuurskracht van de gemeente staat onder druk. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot in een rapport dat in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders is gemaakt.

Organisatiecultuur
De complete organisatiecultuur van de gemeente is onder de loep genomen. Dit door te spreken met 96 personen. Het ging om medewerkers, managers, leden van de ondernemingsraad, collegeleden en raadsleden. De resultaten? Het college spreekt van een pijnlijk, maar herkenbaar beeld.

 

De gemeente wil direct aan de slag met de verbeterpunten uit het rapport.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. . Het kan beter op

    De meeste burgers die ik spreek delen de opvatting. Het ambtelijk volk van de gemeente is burger schuw. Er wordt niet gereageerd op vragen of er komt antwoord we hebben het druk!. Wat opvalt het gemeenteapparaat wordt slecht aangestuurd. Is er overleg over weinig schuiven er drie ambtenaren aan tafel. Het is grote mate van overkill en burger schuw. Ik vraag mij af waar gaat dat heen. Lage productie, Oeverloos vertragen. Veel prutswerk leveren, te laat, half en duur!