Tag: leiderschap

Leiderschap
29913

Wat als je afhankelijk bent van een uitvoerder op afstand?
door: Manita Maliepaard

Steeds meer gemeenten kiezen voor uitbesteding van de gemeentelijke belastingprocessen of een deel daarvan.

Belangrijke beweegredenen voor deze beslissing zijn:

  • gemeenten willen terug naar een regisserende rol
  • kostenbesparing
  • het borgen van de continuïteit
  • het verhogen van de kwaliteit

Toch merk ik in gesprekken met gemeenten dat zij ongerust worden van het idee dat zij afhankelijk zijn van een andere partij. Voorbeelden van vragen die mij veel gesteld worden zijn:  Hoe wordt ontzorgen op termijn geen zorg? Hoe hou je grip op het proces?

Wij legden de vragen voor aan Sandra Vermeer en Gerard de Groot van de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Beide hebben ervaring met uitbesteding van de gemeentelijke belastingtaak, zowel aan een publiekrechtelijke partij als een privaatrechtelijke partij. Bekijk in onderstaande video welke keuzes zij hebben gemaakt en hoe zij grip houden op de uitvoering op afstand.

IFrame .. 

Spoel door naar 00:32 en hoor van Gerard de Groot van de gemeente Oisterwijk bijvoorbeeld waarom uitbesteden aan een private partij niet ten koste gaat van de persoonlijke dienstverlening. Op 1:33 legt Sandra Vermeer van de gemeente Hilvarenbeek uit hoe zij grip houdt op het proces.

Manita Maliepaard werkt voor Centric als procesconsultant en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering rondom het overnemen van uitvoerende belastingwerkzaamheden voor diverse lokale overheden.

Bestuur
Opinie Iedereen kan de leider zijn

Dienend leiderschap beperkt zich niet tot lijnverantwoordelijken. Iedereen in de organisatie kan zich al leider manifesteren door anderen te faciliteren en helpen hun doel te halen. De vraag is: hoe ga je van droom naar daad?

Bestuur
Managers hinderen HRM-medewerkers

Van ruim 350 ondervraagde HRM-medewerkers binnen de publieke sector komt een beeld naar boven dat het vooral de leidinggevenden zijn die ze hinderen het beste uit zichzelf te halen.