Gemeente.nu Events

recent

Bestuur
Akkoord tussen VNG en kabinet

Na een lange periode van onderhandelingen hebben VNG en kabinet een onderhandelaars-akkoord bereikt over de uitvoering en financiering van een fors aantal taken op het gebied van o.a. werk, zorg en jeugd.

Wmo
CBP: Wmo-dossiers worden onvoldoende beveiligd

Vier gemeenten handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van medische gegevens van burgers met een lichamelijke of psychische beperking die ondersteuning vragen bij de gemeente.

Gemeenten
RUD Rivierenland in zwaar weer

Het vormen van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Rivierenland verloopt mooizaam. Het college van B en W van Tiel heeft deze week laten weten niet akkoord te gaan met de huidige plannen.

Gemeenten
Amsterdam faalt met handhaving woonregels

De gemeente Amsterdam schiet haar doel voorbij met het handhaven van woonregels. Acties van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven zijn vaak niet toegesneden op de feitelijke situatie, concludeert de Gemeentelijke Ombudsman.