Gemeente.nu Events

recent

Belastingen
Minder bezwaren tegen WOZ

De toezichthouder op de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), de Waarderingskamer, laat weten dat steeds minder huiseigenaren bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van hun woning.

Organisatie
Donner: Wob wordt misbruikt

“De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) biedt mooie gelegenheden voor journalisten, in die zin is openbaarheid van bestuur een vorm van staatsteun voor de pers”, volgens minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.