Kamer: Staking dienstverlening bij geweld

4

De motie is aangenomen met een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Agressieve burgers kunnen de gemeentelijke dienstverlening (tijdelijk) vergeten.

Zolang iemand een gevaar vormt voor een dienstverlener, kan

een gemeente hiermee stoppen. Momenteel krijgen intimiderende of agressieve

inwoners alternatieve manieren van dienstverlening. Dit in speciale

hufterloketten of op het politiebureau.

Het is de vraag of hier adequat wordt

gewerkt, volgens Kamerleden Ahmed Marcouch en Jeanine Hennis Plasschaert. Een meerderheid van hun

collega’s is het eens met de indieners van de motie.

Staken
Als iemand door zijn gedrag een

duurzaam onveilige situatie heeft laten ontstaan of als beslissingen niet

meer zonder druk te nemen zijn, dan is er reden om de dienstverlening niet

alleen op te schorten, maar ook te staken.” Dat zegt Aad Klaassen, die zich als

trainer van belaagde dienstverleners heeft ingezet voor deze mogelijkheid. “Het

is aan de burger om aannemelijk te maken dat de staking van dienstverlening

niet langer gerechtvaardigd is.”

Klaassen benadrukt dat het staken

van de dienstverlening geen sanctie is. Daar is het strafrecht of

administratierecht voor. Het is ook geen middel om uitkeringen stop te zetten,

hoewel het staken van de dienstverlening wel indirect gevolgen kan hebben voor

de voortzetting van uitkeringen.

Het hogere doel is dat mensen zichzelf beter

gedragen. “De wetenschap dat wangedrag uiteindelijk tot deze stap kan

leiden heeft er ongetwijfeld al aan bijgedragen dat een aantal zich misdragende

klanten eieren voor hun geld heeft gekozen”, volgens de trainer. “Ze voegen

zich nu naar de orde.”

Juridisch kader

De staking betekent dat er geen contact is tussen agressieve burgers en

dienstverleners
. Intimidatie en agressie mogen niet lonen. Snellere service of

een gunstige beslissing afdwingen? Dat moet niet meer kunnen, vindt de Kamer

en zij legt de bal hiermee bij de regering. Er moet nog een samenhangend juridisch

kader worden gemaakt voor het staken van publieke dienstverlening.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

4 reacties

 1. G. Meijer op

  En wat gebeurt er met baliemedewerkers en andere ambtenaren die mensen het bloed onder de nagels kunnen weghalen, of met medewerkers van sociale diensten die hun macht misbruiken en mensen vernederen en onaanvaardbaar autoritair en onbeschoft benaderen?

 2. F. de Munck op

  Aangifte doen wegens uitlokking naar agressieve gedrag en machtsmisbruik.
  En/of Gemeentelijke Ombudsman inschakellen.

 3. Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur op

  Oplossing middels het machtsdenken dat juist nog al eens de oorzaak is van agressie. Het resultaat kan zijn dat de agressor alleen nog agressiever wordt omdat zijn of haar problemen alleen maar nog groter wordt door de maatregel. Iemand kan hierdoor echt helemaal door het lint van gaan door het gevoel niets meer te verliezen te hebben. Uiteraard is agressie niet acceptabel, maar bedenk in vredesnaam en in ieders belang naar andere methoden. Agressie vanuit onmacht kan beter met respect voor de mens opgelost worden. Een houding van meedenken voor het oplossen met duidelijke afspraken wat je als gemeente kan en ook wilt doen en wat diegene echt zelf moet doen. Duidelijk zijn in wat kan en wat niet kan en vooral mensen niet zonder of veel te weinig uitkering laten zitten.

 4. Jacqueline op

  Pardon, wie worden er nu eigenlijk geintimideerd? Dat zijn nog altijd de burgers die een beroep doen op DIENSTVERLENING. Het is een schande zoals men vandaag de dag aan een loket wordt ontvangen of stelselmatig met een kluitje in het riet gestuurd wordt omdat men de eigen regels en wetten niet kent. Doe me een lol…ga eens op een cursus Sociale en Cognitieve Vaardigheden. Als die afgerond is dan graag even een cursus volgen “Klantvriendelijke dienstverlening”

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden