Alle stemlokalen in 2019 toegankelijk met lichamelijke beperking

0

Vanaf 2019 moeten alle stemlokalen zodanig gelegen en ingericht zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen. Dit vergt een wijziging van de Kieswet, op basis waarvan nu slechts 25 procent van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor deze groep.

Dat schrijven minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. De wetswijziging vloeit voort uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat Nederland bekrachtigd heeft. Als burgemeesters en wethouders niet aan de nieuwe eis kunnen voldoen, moeten zij de gemeenteraad daarover informeren.

Hulp in hokje

Ook gaat minister Ollongren bekijken of stembureauleden bijstand aan mensen met een verstandelijke beperking in het stemhokje kunnen verlenen. Nu mag dat alleen als mensen lichamelijk niet in staat zijn om te stemmen, bijvoorbeeld door blindheid. Buiten het stemhokje mag wel hulp en uitleg aan mensen met een verstandelijke beperking worden gegeven.

Zorgen over uitvoering

De  Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is bezorgd over de uitvoering van de wetswijziging. ‘De NVVB heeft eerder al haar zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en heeft nog vragen over de haalbaarheid van 100 procent toegankelijk. De NVVB zal hierover samen met de VNG in gesprek gaan met het ministerie BZK en de Kiesraad voordat de wet daadwerkelijk in werking treedt,’ schrijft de vereniging in een nieuwsbrief naar de leden.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden