Welke voorschriften vallen onder de Europese Dienstenrichtlijn?

0

Bij het vaststellen van regelgeving zoals vergunningstelsels, is het soms lastig om te bepalen of voorschriften wel of niet onder de Europese Dienstenrichtlijn vallen. Om gemeentemedewerkers op weg te helpen heeft kenniscentrum Europa decentraal een factsheet gemaakt.

Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften als lokale overheid in bijvoorbeeld maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen, moet in overeenstemming zijn met de Europese Dienstenrichtlijn. Dit is de richtlijn die ervoor zorgt dat dienstverleners in de Europese Unie zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.

Factsheet

De factsheet (pdf) van Europa decentraal gaat in op de vraag wanneer de Dienstenrichtlijn van toepassing is. Om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt besproken wat er wordt verstaan onder een ‘dienst’ en komen uitzonderingen aan bod. Daarna wordt uiteengezet welk type voorschriften getoetst moet worden aan de Dienstenrichtlijn. Ook de verlening van schaarse vergunningen wordt behandeld. Verder geeft de factsheet een overzicht van relevante jurisprudentie aan de hand van belangrijke recente uitspraken van het EU-Hof en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vergunningsstelsels

De factsheet biedt daarmee houvast bij de controle of voorschriften in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn zijn. Hij is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met het vaststellen van regelgeving, zoals vergunningstelsels. Voorbeelden van vergunningstelsels zijn meldingen, verklaringen van geen bezwaar, certificeringsverplichtingen, concessies, erkenningen, licenties en een verplichting tot inschrijving in een register of rol voordat legaal een dienst mag worden uitgeoefend.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn geen vergunningstelsels, maar kunnen wel voorschriften bevatten die als eis in de zin van de Dienstenrichtlijn aangemerkt kunnen worden. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bleek dat een bestemmingsplan in sommige gevallen moet worden getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn. Dit speelt in een aantal veelbesproken zaken, zoals over het bestemmingsplan van de gemeente Appingedam.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden