Opinie De noodzaak van brede juridische kwaliteit

0

De juridische kwaliteit bij gemeente ontpopt zich. Juist om grip te houden op de kwaliteit die vaker bepaald wordt door externe factoren.

– blog – Henri Vogel

De veranderende omgeving van de publieke- en maatschappelijke organisaties hebben invloed op posities en rollen. Ook vraagt het om andere en nieuwe manieren van sturen en samenwerken. Denk daarbij aan de relatiegerichte gemeente in plaats van de regiegemeente. De relatiegerichte gemeente opereert niet vanuit het eigen aanbod, maar laat zich regisseren door partijen die volop concrete dingen tot stand brengt op het gebied van zorg, werk etcetera.  Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de sturing op de juridische kwaliteit van producten en diensten.

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren het zogenaamde Groningse model gehanteerd bij het meten van de stand van de juridische kwaliteit. Ook bij het implementeren (plan van aanpak) van de verbeterpunten naar aanleiding van een audit, worden de zeven aandachtsgebieden vaak gehanteerd als kapstok. De zeven aandachtsgebieden van het Groningse model fungeren dan als kwaliteitsnorm. Het gaat om:

  1. Personeel: capaciteit en kwaliteit
  2. Organisatie juridische functie
  3. Procesborging
  4. Publiekrechtelijk kader
  5. Privaatrechtelijk kader
  6. Feitelijk handelen
  7. Rechtspositioneel kader

Hoewel dit niet zo bedoeld is, beperken organisaties de toepassing van het model soms tot het functioneren van de eigen organisatie en soms ook nog tot het functioneren van de juridische functie/afdeling. De kwaliteitscriteria geven echter juist de mogelijkheid om de juridische kwaliteit in de breedte van het takengebied te ondersteunen. Juist ook om grip te houden op de kwaliteit die vaker bepaald wordt door externe factoren.

Toch merken wij bij nogal wat organisaties dat het blikveld van juridische kwaliteit zich vooral richt op de eigen organisatie. Wij pleiten er daarom voor de focus te verbreden, zodat er naast een succesvolle organisatie ook gewerkt wordt aan een succesvol bestuur en een succesvolle samenwerking en uiteindelijk aan een succesvolle maatschappij.

Verder is bij de publieke- en maatschappelijke instellingen de beweging gaande dat meer in de keten en in samenwerking wordt uitgevoerd. De zelfstandigheid van de eigen organisatie is niet exclusief bepalend voor een succesvol bestuur en het bereiken van de doelen. Steeds meer is er afhankelijkheid van de keten en dus ook de kwaliteit in de keten. Met alleen sturing op een eigen succesvolle organisatie kom je er dus niet meer. Naast de succesvolle organisatie, gaat het ook om succesvol samenwerken. Zo zien wij in onze adviespraktijk steeds de verbreding van de zeven kwaliteitscriteria van het Groningse model. Een mooi instrument om ‘juridisch’ grip te houden op.

Uiteindelijk is een meer integrale benadering een krachtig model van juridische kwaliteitszorg. De kenmerken van zo’n krachtig model zijn:

  • Richt je op meer dan de organisatie
  • Sluit aan op ontwikkelingen in de omgeving (externe oriëntatie)
  • Werk integraal samen met de andere middelenfuncties zoals Financiën, Informatie, Personeel


Over de auteur: Henri Vogels is manager afdeling Juridische Zaken bij de gemeente Ede en directeur bij Mariënburg Advies

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden