Experiment met nieuw zorgmodel voor ouderen

2

In de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela start een experiment met een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg: SamenOud. Vraaggerichte en pro-actieve zorg, met als doel opname in een ziekenhuis of verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.

Het nieuwe model is ontwikkeld door het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO), dat gesubsidieerd wordt door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW. Het Universiteitsziekenhuis van Groningen (UMCG) gaat onderzoeken of deze vorm van ouderenzorg beter is voor de ouderen én de samenleving minder kost. Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander en het UMCG. Veel andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg participeren.

Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat de zorg betaalbaar is, ook straks? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PGO het zorgmodel SamenOud ontwikkeld. Het model voorziet in een jaarlijkse screening van 75-plussers.

Wie een verhoogde kwetsbaarheid en/of complexe zorgbehoefte heeft, krijgt bezoek van een casemanager. Deze gaat samen met de oudere breed kijken op welke gebieden ondersteuning nodig is. Daarbij kan het gaan om medische zaken, maar ook om wonen en welzijn. De casemanager is een wijkverpleegkundige of een ouderenadviseur. Hij of zij maakt deel uit van een OuderenzorgTeam, waarin ook een specialist ouderengeneeskunde en de huisarts zitten.

De huisarts leidt het OuderenzorgTeam. Door deze werkwijze worden ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid en/of een complexe zorgbehoefte in een vroeg stadium gesignaleerd en krijgen zij hulp op maat. 

Kortdurend experiment

Het PGO gaat het model een jaar lang testen in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Ruim 1.500 75-plussers worden gevolgd. Ouderen vullen bij aanvang een vragenlijst in. Op basis daarvan wordt gekeken wie verhoogd kwetsbaar is en/of een complexe zorgvraag heeft. De helft van deze ouderen krijgt de integrale ouderenzorg van SamenOud, de andere helft krijgt de gebruikelijke zorg.

Veelbelovende resultaten uit pilot Stadskanaal

Een eerdere pilotstudie bij twee huisartsenpraktijken in Stadskanaal heeft al aangetoond dat door een geïntegreerde aanpak de meerderheid van de ouderen na een half jaar geen complexe zorgbehoeften meer heeft. Twee UMCG-promovendi, verbonden aan het project, gaan onderzoeken of het nieuwe zorgmodel meer kwaliteit van zorg biedt, beter is voor de oudere én minder kosten betekent voor de samenleving.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

  1. Avatar
    schaduwfractielid op

    Dit de schuld van de ondernemers die nooit hebben geleerd om naar onderen te kijken. Hadden deze ondernemers eerder naar beneden gekeken en niet hun kop in het zand gestoken dan was het niet zo uit de hand gelopen.

  2. Avatar

    Als ik het goed begrijp: ‘Back to the sixties’.

    Het consultatiebureau wordt weer van stal gehaald; nu onder een nieuwe, flitsende, naam, een iets ander jasje en niet gericht op babies, maar ouderen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden