Gemeenten mogen doorgaan met ontwikkelen BRP-systeem

0

Gemeenten mogen doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem, ook al is de operatie Basisregistratie Personen (BRP) beëindigd. Dat zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen. Net als zijn voorganger Plasterk is hij niet van plan een financiële bijdrage aan het onderzoek te leveren.

Daarmee doelt hij op het initiatief Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR) van onder meer de VNG. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) Knops geeft antwoord op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Kamerlid Hijink van de SP. Hijink vond het “onwenselijk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op eigen houtje verder gaat met de doorontwikkeling van het BRP-project, terwijl het ministerie niet voor niets het hele project in de wacht heeft gezet”. Hij vroeg Knops welke stappen daartegen zijn ondernomen.

“Bij mij is alleen bekend dat de VNG onderzoek doet naar de mogelijkheden om te komen tot een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR). De VNG is vrij om te bepalen of zij daar onderzoek naar doet of niet. Zolang de uitkomsten van dat onderzoek nog niet bekend zijn, trek ik geen conclusies over het initiatief,” schrijft Knops. Hetzelfde antwoord geeft hij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de vraag of de kans bestaat dat er uiteindelijke twee systemen zullen zijn: het centrale GBA-V en de GVR..

Toezeggingen

Knops blijft bij de toezeggingen die zijn voorganger Plasterk aan de Tweede Kamer heeft gedaan. Dit houdt in dat het ministerie van BZK geen financiële bijdrage levert aan het onderzoek naar, of de eventuele ontwikkeling van de GVR. Er worden geen bevoegdheden overgedragen en de Wet BRP is leidend op alle systemen die daaronder vallen. Knops zegt toe dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zonder de Tweede Kamer daarin te kennen.

Broncode

Wel krijgt de VNG toegang tot de BRP-broncode om mee aan de slag te gaan in een te ontwikkelen systeem. Maar pas op het moment dat de meest recente versie van de broncode openbaar wordt gemaakt voor iedereen en niet eerder, zoals de VNG verzocht. Er moeten onder meer nog controles naar persoonsgegevens worden uitgevoerd voor de BRP-broncode openbaar wordt.

Externe commissie

De vaste commissie Binnenlandse Zaken stelde meerdere vragen over de Basisregistratie Personen en de GVA-V. De externe commissie BRP, die moet terugkijken op de operatie en een feitenrelaas moet opstellen, zal daar op 20 november mee starten. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2018 met een eindrapport te komen. Eind januari moet meer bekend zijn over wat nodig is om de komende vijf tot zeven jaar verder te gaan met de bestaande GBA Verstrekkingen en een aantal daarmee samenhangende centrale voorzieningen, zoals de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Vervolg

Het ministerie van BZK gaat om tafel met gebruikers en afnemers om met voorstellen te komen voor het vervolg. “Met het stop zetten van de operatie BRP is er een volledig nieuwe situatie ontstaan. Van de doelstellingen en daarvan afgeleide functionaliteiten die voor de operatie BRP waren afgesproken zal opnieuw moeten worden beoordeeld welke daarvan nog steeds onverminderd noodzakelijk zijn en zo ja of deze op de GBA-V zijn te realiseren,” aldus Knops. Mogelijk wordt daarin de GVR meegenomen, maar zoals eerder gemeld doet Knops daar geen uitspraken over tot de resultaten van de proef bekend zijn.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden