‘Verhoog vergoeding raadsleden in kleine gemeenten’

0

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert de vergoeding van gemeenteraadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners te verhogen. In grote gemeenten boven de 100.000 inwoners zou de vergoeding op termijn omlaag kunnen.

In het werk van gemeenteraadslid gaat zoveel tijd zitten dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie. Dat moet anders, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies Voor de publieke zaak. ‘Veel tijdsbeslag, een hoge werkbelasting of een te lage beloning mag het vervullen van het ambt niet in de weg zitten.’

Werkzaamheden behapbaar

Daarom adviseert de Raad dat de werkzaamheden behapbaar moeten zijn en minder tijd kosten. En om minder tijd te besteden aan bestuurlijke activiteiten zoals vergaderen, stukken lezen en fractieberaad. Dat kan volgens de Raad alleen als wordt geïnvesteerd in een goede toerusting door griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing. Gemeenten kunnen de aantrekkelijkheid van het ambt ook vergroten door betere beeldvorming over het belang en het werk van volksvertegenwoordigers.

Vergoeding

Een andere manier om het raadswerk aantrekkelijker te maken is om de vergoeding voor werkzaamheden van gemeenteraadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners te verhogen. Dat is het advies van de Raad aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Deze verhoging is een wens die al langer leeft, onder meer bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In grote gemeenten vanaf 100.000 inwoners is het gemeenteraadslidmaatschap volgens de Raad voor het openbaar bestuur een halve baan. ‘Dat staat op gespannen voet met het principe dat het ambt een voor iedereen toegankelijke nevenfunctie moet zijn. Daarom zou de functie moeten worden ingevuld met minder tijdsbesteding, waardoor ook de vergoeding op termijn gefaseerd omlaag kan.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden