Helft Gemeenten nog druk met BGT

0

Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking en zou de transitie naar de BGT gereed moeten zijn.

Op 1 januari 2016 moet dé nieuwe digitale basiskaart landsdekkend gereed zijn. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vervangt dan GBKN. Volgens een indicatie van de VNG heeft circa 40% van de bronhouders de zaken op 1 januari 2016 op orde.

Uniforme aanlevering door bronhouders
De publicatiedatum van 1 januari  betekent dat gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, van Economische Zaken en ProRail voor die datum hun deel van de BGT moeten hebben aangeleverd. Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal is de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht.

Adviezen VNG
Op haar site geeft de VNG enkele tips aan gemeenten om de zaken tijdig op orde te hebben.

“Gemeenten moeten duidelijkheid krijgen over de vraag welke stappen nog gezet moeten worden om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen; hoe ver de opbouw van de BGT in een gemeente is gevorderd en of het SVB-BGT nog beschikt over de meest actuele planning waarmee de deelgebieden aan het SVB-BGT worden aangeboden en zo niet, dan een reële, haalbare planning door te geven aan het SVB-BGT. Het SVB-BGT plant de verwerking van bestanden in op basis van de planningen van de gemeenten in de transitiemonitor. Geplande leveringen hebben daarbij altijd voorrang.welke maatregelen kunnen worden genomen om de voortgang van de werkzaamheden te behouden dan wel zo mogelijk de doorlooptijd van de werkzaamheden te verkorten.”

Op deze kaart is de actuele stand van zaken rondom het BGT en de door de bronhouders aangeleverde materiaal te volgen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.