Nieuw actieplan tegen leegstand kantoren

0

Nee, het is niet het eerste actieplan tegen de steeds omvangrijke leegstand van kantoren. Het is wel een plan dat tot stand is gekomen door samenwerking van alle betrokkenen.

Gemeenten, provincies, het Rijk, projectontwikkelaars,

beleggers en banken. Al deze partijen gingen om de tafel om vooral de structurele

leegstand te bestrijden. Het is onderhand bekend: één op de zeven kantoren

staat leeg
, waarvan veertien procent structureel. Daarom publiceert het

ministerie van Infrastructuur en Milieu het ‘Actieprogramma Aanpak Leegstand

Kantoren’.


Het programma is opgezet rond drie thema’s:

– Transformatie

De kantoren worden gebruikt voor andere doelen, of gesloopt.

– Functionaliteit

Het functioneren van de kantorenmarkt moet op de langere termijn verbeteren.

– Planning

De regionale planning moet beter.

Gemeenten en provincies zijn aan zet als het gaat om het

eerste en derde thema. Als het gaat om de functionaliteit moet de markt in

actie komen, volgens het plan. Het advies aan gemeenten regionaal of zelfs

bovenregionaal tot afstemming te komen. Eenvoudig verwoord: als in gemeente A

veel leeg staat, moet B niet beginnen met nieuwbouw.

Bestemmingsplannen

Het probleem: er staan nog flink kantoren in de planning. Die zijn opgenomen in

bestemmingsplannen. In overleg met belanghebbenden moet dit teruggedrongen

worden. De onderhandelaars zijn in dit geval de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten en de provincies via het Interprovinciaal Overleg.

Het Rijk moet gemeenten en provincies ondersteunen op drie

terreinen:

– Methodisch

Een onafhankelijke manier vinden om de vraag naar kantoren in kaart te brengen.

– Juridisch

De wettelijke mogelijkheden bepalen voor de transformatie of reductie van

kantoren.

– Verkennend

De huidige wet- en regelgeving toetsen op de invloed de ze heeft in de markt.

Perspectief

Dat is nog niet genoeg, stellen de schrijvers van het

actieplan. Er is ook een perspectiefwijziging nodig. De focus moet niet meer

liggen op gebouwen, maar juist op gebieden. Dat vraagt een kentering op veel

gebieden, blijkt uit de lijst met wijzigingen:

 • Van sturing op uitbreiding naar sturing op voorraad;

 • Van kantoren als financieel product en verdienmodel naar huisvestingsproduct

  voor de gebruiker;

 • Van korte naar lange termijn betrokkenheid;

 • Van ad hoc besluiten naar ruimtelijke ordening gericht op duurzame locaties;

 • Van gemeente als actieve speler naar overheid als marktmeester;

 • Van ieder voor zich naar (bestuurlijke) samenwerking;

 • Van aanbodplanning naar voorzien in daadwerkelijke vraag;

 • Van monofunctionele locaties naar multifunctionele locaties met stedelijke

  kwaliteit

 • Van pandniveau naar gebiedsniveau;

 • Van het ontwikkelen van nieuwe locaties naar herontwikkeling en vernieuwing op

  bestaande locaties.

Kantorentop


Het plan komt voort uit de kantorentop eind mei 2010. “Op de kantorentop van 25

mei 2010 besloten alle betrokken partijen gezamenlijk het probleem aan te

pakken”, schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in de begeleidende brief

bij het plan. “Leegstand is verspilling van ruimte en kapitaal. Deze leegstand

is voor een groot deel structureel en neemt in de toekomst alleen maar toe.

Onder andere omdat de beroepsbevolking niet meer groeit en daarnaast door

vernieuwingen als Het Nieuwe Werken.”

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden