Betere ondersteuning tijdens stemmen voor mensen met beperking

0

Stemmers met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking krijgen te weinig hulp in het stemhokje. Ze hebben grote moeite met het lezen en invullen van het stembiljet en het lezen van praktische informatie.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. In totaal 40 procent had problemen in het stemlokaal tijdens de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Hulp nodig
Niet alle stembureaumedewerkers blijken te weten dat mensen met een visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen beslissen wie deze hulp geeft. Eén op de vijf blinden en slechtzienden die hebben gestemd, deed dit zonder hulp terwijl hij of zij dit wel nodig had.

Voor mensen met een verstandelijke beperking vormde de voorbereiding een groot obstakel. De helft van hen heeft niet gestemd, ook niet via een volmacht. Het was voor hen bijvoorbeeld te lastig om de stempas of praktische informatie over het stemmen te begrijpen.

Van degenen die wel hebben gestemd, ondervond 40% problemen in het stemlokaal, met name bij het lezen, begrijpen en invullen van het stembiljet. Zij hadden graag hulp gekregen in het stemhokje, maar de wetgeving staat dit nog niet toe. Stemmen via een machtiging zien mensen met een licht verstandelijke beperking niet als oplossing, omdat zij net als ieder ander het recht willen uitoefenen om zelf hun stem uit te brengen.

Toegankelijkheid
Het College voor de Rechten van de Mens roept de overheid, gemeenten en politieke partijen op om de toegankelijkheid van de verkiezingen te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het stembiljet te vereenvoudigen en informatie over de verkiezingen in begrijpelijke taal beschikbaar te maken. Met name voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om te stemmen, zoals per post of met een stemcomputer.

Stembureaumedewerkers
Bij de instructie van stembureaumedewerkers is daarnaast extra aandacht nodig voor de regel dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje van een persoon naar keuze. Het College roept bovendien op om de Kieswet aan te passen, zodat hulp in het stemhokje ook voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk is.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerstvolgende gelegenheid om de nodige aanpassingen door te voeren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden