Gemeentelijke zorgwetten: betere afstemming gewenst, geen ander systeem

0

De afstemming tussen zorgwetten kan beter, maar haal niet teveel overhoop in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur. Het Rob advies is duidelijk: Zorg voor samenhangende zorg.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS deed de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) onderzoek naar de afstemming tussen WMO2015, de Jeugdwet en de Wet PG. Het resultaat is het advies  Zorg voor samenhangende zorg. Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd. 

Haagse terughoudendheid
Het advies is duidelijk voor gemeenten. “Het kan beter: er is door gemeenten samenhang te realiseren tussen de WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet PG. Lastiger is het voor gemeenten om met meer domeinen en andere partners de gewenste integraliteit te behalen.” Het advies spreekt van dat “het schuurt tussen de zorgwetten”. Het wringt regelmatig op alle niveaus (zowel bij burgers, professionals, instelling als de gemeente).

En daar is dus ruimte voor verbetering. Maar die ruimte moet wel door gemeenten worden gevuld en niet door het Rijk. “De Raad gelooft niet dat een stelselwijziging van de zorgwetten of het openbaar bestuur een oplossing is voor de gesignaleerde problemen.” Of zoals de Raad het ook uitlegt: “Met andere woorden: omdat de lokale overheid een aantal jaren nodig heeft om nieuwe werkwijzen lokaal voldoende uit te laten kristalliseren, bepleit de Raad nu nog Haagse terughoudendheid, over een aantal jaar gevolgd door een stelselevaluatie.”

Aanbevelingen
De Raad doet een aantal aanbevelingenvoior een betere afstemming. De drie belangrijkste zijn:

  • De begrippen in de verschillende wetten beter op elkaar afstemmen;
  • Wettelijk ruimte maken voor situaties in de praktijk waarvoor regels geen oplossing bieden;
  • Het voor mensen makkelijker te maken om hun problemen bij gemeenten bespreekbaar te maken.

 

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden