Rijnland bundelt krachten in afvalwaterketen

0

27 Gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben een intentieverklaring getekend voor nog intensievere samenwerking in de afvalwaterketen.

Hoogheemraad Hans Schouffoer is tevreden: “De ondertekening betekent een nieuwe mijlpaal in de goede samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Ons doel is een gezond en duurzaam watersysteem tegen minimale maatschappelijke kosten.”

Zowel gemeenten als waterschappen staan voor grote investeringen. Het gaat om veiligheid tegen overstromingen, een goede zoetwatervoorziening, het tegengaan van wateroverlast en het beheer van de afvalwaterketen. In het Bestuursakkoord Water van 2011 hebben gemeenten en waterschappen daarom toegezegd de krachten te bundelen.

Kwaliteit

De partijen werken aan drie ‘K's:  Kwaliteitsverbetering door kennisdeling, minder Kwetsbaarheid bij het vervullen van vacatures en minder Kosten bij investeringen in de afvalwaterketen. De wijze waarop deze doelen worden bereikt is vrijgelaten. De gemeenten binnen het werkgebied van Rijnland hebben gekozen voor samenwerking op basis van afspraken. Deze afspraken zijn nu vastgelegd.

De deelnemende gemeenten hebben zich verenigd in regionale clusters. In totaal zijn vijf clusters actief: de Leidse Regio, de Bollenstreek, Kennemerland, Midden Holland en Holland Rijnland Oost. Ieder gemeentecluster heeft zijn eigen intentieverklaring of – overeenkomst.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden