Tien gemeenten werken samen in Veluwerandmeren

0

Op 10 november wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren, waarin de tien gemeenten rondom de Veluwerandmeren (blijven) samenwerken.

In het bijzijn van staatssecretaris Atsma zetten de bestuurders hun handtekening onder de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

Rijkswaterstaat draagt daarmee haar “trekkende rol” in het IIVR-project over aan het nieuwe Natuur- en Recreatieschap.

In 2001 ondertekenden de overheden rond de Veluwerandmeren – gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid – op initiatief van Rijkswaterstaat een convenant waarmee zij zich verbonden aan een Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren, het IIVR.

De overheden legden gezamenlijk het geld op tafel om uitvoering van dit inrichtingsplan te financieren. Het plan omvatte 36 maatregelen en had een uitvoeringsperiode van 10 jaar. Aan het einde van deze periode is ruim driekwart van de IIVR-maatregelen gerealiseerd en is er nog steeds behoefte aan samenwerking in het gebied.

Het accent voor het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren komt naast het afronden van de resterende IIVR-maatregelen te liggen op actief beheer en onderhoud van gerealiseerde voorzieningen. Toekomstgericht, met als rode draad: het behouden en versterken van het evenwicht tussen recreatie, natuur en economische belangen in het gebied.

In de projectsamenwerking Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) werkten samen: het Rijk (de ministeries van I en M en EL&I), de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel, de waterschappen Veluwe en Zuiderzeeland en de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, Dronten en Zeewolde.

De Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren wordt aangegaan door de tien genoemde gemeenten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.