VNG: Herbeoordeling pgb moet snel én zorgvuldig

1

“Het herbeoordelen van overgangscliënten AWBZ/Wmo is een flinke klus. En in het geval van pgb-houders kost het verwerken van SVB-toekenningsberichten extra tijd. Betalingsproblemen moeten worden voorkomen, maar herbeoordelingen moeten ook zorgvuldig gebeuren, in het belang van de cliënten.”

Dit schrijft de VNG in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn. De VNG: “We spannen ons in om de toekenningen zo snel en zo gespreid  mogelijk aan te leveren, maar verwachten ook inspanningen van u en de SVB om de termijnen en doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Het is daarnaast van groot belang dat alle afgesproken herstelacties geen vertragingen kennen.”

Deadline herbeoordelingen

De VNG reageert op de eis van de staatssecretaris aan gemeenten om de herbeoordelingen voor 1 oktober af te ronden. Dit is tevens de datum waarop toekenningsberichten bij de SVB binnen moeten zijn. Het is, volgens de VNG, echter onvermijdelijk dat gemeenten ook na 1 oktober nog toekenningsberichten aanleveren. “We gaan ervan uit dat de SVB ook deze pgb’s op tijd verwerkt.”

Overleg

Staatssecretaris Van Rijn en de VNG hebben op 3 september een bestuurlijk overleg. VNG: “We zetten alles op alles om samen met de ketenpartijen in de Wmo en de Jeugdwet de gemaakte afspraken na te komen en de betalingen tijdig te laten plaatsvinden.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Hoe kan je het verzinnen om voor een gemeetelijke taak bij het SVB  de betaling laten realiseren. Dat is een slechte en ondoordachte keuze.
    De gemeenten hadden dit ook zelf kunnen uitvoeren en als het gaat om het aanleveren van gegevens aan de belastingdienst is dat ook niet nieuw voor de gemeenten dat doen zij ook al voor de bijstand.
    Het is een zeer omslachtige en onlogische keuze om deze weg te bewandelen. Laat de SVB zich nou maar met haar kerntaken bezig houden en de gemeenten dus met de hare.
    Hoe kun je toch verlangen van mensen die allerlei problemen hebben ook  nog eens met deze rompslomp om te gaan. Het staat ook volkomen haaks op de 1 loket gedachte.

    Treurige gang van zaken was allemaal niet nodig geweest.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden