‘Wethouders moeten altijd aangifte doen’

0

De Wethoudersvereniging roept haar leden op om altijd aangifte te doen als er sprake is van bedreiging en geweld. De oproep volgt naar aanleiding van de toenemende zorgen over intimidatie en bedreiging van lokale politici rond de opvang van asielzoekers.

De wethoudersvereniging merkt dat steeds meer wethouders en raadsleden in het nauw worden gebracht door de heftige reacties vanuit de samenleving op de vluchtelingenstroom. Hoewel de vereniging begrijpt dat de komst van grote groepen asielzoekers de lokale bevolking bezig houdt, wil ze nadrukkelijk een streep trekken waar deze onrust over gaat in agressie en geweld tegen lokale politici. De Wethoudersvereniging is daarom blij met de duidelijke, afwijzende reacties van de Minister van BZK Plasterk en Minister-President Rutte op recente gevallen van bedreiging binnen gemeenten.

De vereniging herhaalt haar pleidooi voor de oprichting van een fonds waaruit beveiligingsmaatregelen voor lokale politici kunnen worden betaald. Met name in kleinere gemeenten leiden de kosten van dergelijke maatregelen nu soms tot een politieke discussie. De vereniging acht het ongewenst dat een discussie waarbij de kosten van camerabewaking en andere fysieke maatregelen worden afgewogen tegen bijvoorbeeld de subsidie voor de lokale muziekvereniging.

De vereniging werkt al langer samen met het Ministerie van BZK om agressie en geweld tegen politici en ambtenaren tegen te gaan onder de noemer Veilige Publieke Taak.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.