‘Creëer werk voor mensen met arbeidsbeperking’

0

Het College voor Arbeidszaken en de VNG commissie Werk & Inkomen roepen gemeentelijke werkgevers op nog dit jaar samen 630 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen zij in een gezamenlijke ledenbrief.

Volgens de banenafspraak creëren gemeenten elk jaar extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, tot er in 2023 in totaal 5250 extra banen zijn. De VNG heeft deze afspraak samen met de andere overheidswerkgevers en de minister van BZK gemaakt

De VNG vindt het vanuit goed werkgeverschap en goed bestuur wenselijk dat gemeenten een goed voorbeeld geven en in 2015 al een eerste stap zetten bij de invulling van de banen. De VNG wijst geen banen toe aan afzonderlijke gemeenten. Wel beveelt de VNG aan, dat als gemeenten nog geen ambitie hebben vastgesteld, zij dat gezamenlijk binnen de arbeidsmarktregio doen. In de ledenbrief staat een handreiking voor een verdeling.

Advies en/of hulp

Gemeenten kunnen voor de banenafspraak advies en hulp krijgen van de aanjager voor de banenafspraak bij de overheid, Hans Spigt. Daarnaast stelt de VNG een projectleider aan die gemeenten kan helpen bij de uitvoering. Meer informatie hierover staat in de ledenbrief.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.