Grenzen aan het bewijzen van wangedrag werknemers

0

Het vermoeden dat een medewerker eigenlijk helemaal niet ziek is, maar andere dingen dan zijn werk aan het doen is? Fraude of diefstal zelfs. Wat mag je als werkgever doen om bewijs van dit soort wangedrag te verzamelen?

Marista Giessen van USG Juristen legt zet de mogelijkheden hier op een rij. “Om het wangedrag van de werknemer te kunnen bewijzen, kunnen verschillende opsporingsmiddelen worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afluisteren van de telefoon, het controleren van de e-mail of het internetgebruik of het plaatsen van camera’s”, schrijft Giessen.

Dit alles dan wel alleen bij concrete verdenkingen en een gerechtvaardigd belang. Verder moet het middel proportioneel zien, wat betekent dat het de enige manier is om het wangedrag te bewijzen. Een ongeoorloofde inbreuk op de privacy van medewerkers moet voorkomen worden.

Kenbaarheidsvereiste
Om die inbreuk op de privacy te voorkomen, kan een werkgever de werknemer op de hoogte stellen dat zijn daden onder de loep worden genomen, “bijvoorbeeld door hem daarover per brief te informeren of de camera duidelijk zichtbaar te plaatsen”, adviseert de jurist. “Het feit dat de ondernemingsraad van de inzet van bijvoorbeeld camera’s op de hoogte is, maakt onder omstandigheden dat eveneens aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan.”

Maar goed, dit is niet altijd mogelijk. “Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, ernstige concrete verdenkingen en ernstige overtredingen, dan hoeft een werkgever de werkgever niet altijd in kennis te stellen van het gebruik van een bepaald opsporingsmiddel.”

Feiten
Het is niet meteen eenvoudig om te voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Deze casus, over een ambtenaar die veel schijn tegen had maar volgens de rechter onterecht was ontslagen, illustreert dat bijvoorbeeld. Verdenkingen moeten goed worden gemotiveerd. Het feitenonderzoek moet gedegen zijn.

“Een verdergaand middel voor de opsporing van wangedrag is de inschakeling van een particulier recherche- en detectivebureau. Deze bureaus zijn enkel met een vergunning van de minister van Justitie bevoegd om hun werkzaamheden te verrichten en dienen zich aan bepaalde gedragscodes te houden.”

Sancties
Is het wangedrag bewezen, dan zijn er meerdere sancties mogelijk:

  • Een officiële waarschuwing;
  • Overplaatsing;
  • Een schadevergoeding;
  • Non-actiefstelling, gevolgd door een ontbindingsprocedure;
  • Ontslag op staande voet.

______________________________________________________________________________________________________

Kennisbank rechtspositie ambtenaren:

Voor oplossingen op lastige HR-cases >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden