Wanneer voorzieningen na ontslag van toepassing zijn

0

“Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontslagen worden: de re-integratiefase voor ontslag, en ontslagen zijn: de voorzieningen bij werkloosheid na ontslag.”

Advocaat Martijn Vaessen geeft commentaar op Artikel 10d van het CAR-UWO. “De bepalingen van hoofdstuk 10d Van Werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid zijn enkel van toepassingen in geval de ambtenaar als gevolg van een organisatiewijziging boventallig is geworden of ontslagen wordt op grond van artikel 8:5, 8:6 en 8:8 en de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen is”, schrijft Vaessen.

Voor en na
Artikel 10d:1 maakt onderscheidt tussen ontslagen worden en ontslagen zijn. “Dit onderscheid slaat op de re-integratiefase voor ontslag (als medewerkers ontslagen worden) en de (uitkerings)rechten na ontslag (als medewerkers ontslagen zijn).”

De wijzigingen in het CAR zijn overeengekomen in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, wat geen verordende bevoegdheden heeft in gemeenten. Daarmee werken de wijzigingen niet direct door in de organisatie. Dit is het geval nadat het college ze heeft vastgesteld, desnoods met terugwerkende kracht.

Wijzigingen
De advocaat spreekt van majeure wijzigingen. “Hoofdstuk 10d bevat allereerst een aantal voorzieningen voor ambtenaren die op grond van artikel 8:3 (reorganisatie) of artikel 8:6 (ongeschiktheid/onbekwaamheid) ontslagen worden. Deze zijn allereerst gericht op begeleiding van werk naar werk (re-integratiefase).”

“Pas als dat niet lukt, kan de ambtenaar aanspraak maken op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:5 (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), waarbij sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, is ontslagen, is een bijzondere uitkeringsregeling getroffen. Daarnaast is een kaderbepaling opgenomen voor ambtenaren die op grond van artikel 8:8 (overige ontslaggronden) ontslagen worden.”

“Dit betekent dat een ambtenaar die op een van de andere gronden van hoofdstuk 8 (artikel 8:1, 8:2, 8:4, 8:7, 8:9, 8:11, 8:12 en 8:13) wordt ontslagen, geen aanspraak (meer) kan maken op bovenwettelijke werkloosheidsvoorzieningen.”

Kennislink:het volledige commentaar bij het Artikel >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.